top of page

Kend din A-Z Timeshare termologi.

Opdateret: 22. mar. 2022Timesharehjelpen giver dig her en guide med nogle af de sætninger, og slang udtryk der ofte bruges i forbindelse med timeshare.


Abogado

Spansk for advokat/advokat, nogle gange en jurist.


Accrued Time/ Optjent tid

Udvekslingsselskaber bruger dette udtryk for akkumulerede fra uger tidligere år, som er tilgængelige til brug i indeværende år.


Affiliated/ Tilknytning

Udvekslingsselskaber bruger dette udtryk til at repræsentere de resorts, som de har bytteaftaler med.


Amber uge

Se under 'Sæson'.


Apartado (de Correos)

Dette er spansk for Postboks.


Banking / deponere

Deponerer en uges timeshare i Udvekslingsselskabets 'bank'. Se også 'Blok banking' også kaldet Space Banking.


Be-Back / Tilbagevender

Timeshare-sælgere bruger dette udtryk for potentielle købere, der ikke køber og som siger, at de vil 'vende tilbage'. Sælgere omtaler dem generelt som 'no be-backs' og andre navne, der ikke burde skrives her.


Bi-Annual / Hver andet års aftale

Brug af en fast uge hvert andet år . Timeshareejere omtales enten som 'Odds' eller 'Evens' indehaver.


Blagger (handelsslang)

Løgner. Refererer ofte til en dygtig sælger eller dennes leder.


Blok (eller Bulk) Banking / deponering

Deponering, som regel af feriestedets ledelse, af et stort antal uger i Udvekslingsselskabets 'bank' så tidligt som muligt. Dette er for at gøre det muligt for ejere at få den maksimale udvekslingsmulighed.


Blue Week /Blå uge

Se 'Sæson'.


Bonustid eller Bonusuge

En ekstra uges brug – normalt kun i et eller to år – ofte givet til ny medlemmer som en bonus (f.eks. ved køb), eller hvis yderligere uger er midlertidigt tilgængelige, når der kan opkræves et mindre tillæg.


Business Check

Dette er en hjemmeside bygget af KwikChex Ltd efter instruktion fra RDO. Den antyder, at virksomheder har en form for mandat, som de egentlig ikke har.


Buy / Sell - Køb Sælg

Bedrag, hvor en timeshare-køber fejlagtigt bliver lovet, at den nuværende timeshare vil blive solgt for at dække omkostningerne til det nye køb.


Calender / Kalender

Hver uge i året får et ugenummer, og der gives en kalender til medlemmet med den faktiske dato hvert år for deres nummererede uge. Bemærk: Ikke alle timeshare-resorts har den samme kalender.


Club / Trust System

Det mest almindeligt anvendte system for timeshare 'ejerskab' i Spanien. Ejere tilhører en klub, og deres boligenhed (og nogle gange fritidsfaciliteterne) ejes af administratorer, som derefter giver medlemmet 'ret til brug'.


Class Action / Gruppesøgsmål

Et unikt amerikansk retssystem for en gruppe af enkeltpersoner til at fremsætte et samlet krav ved domstolen. Gruppesøg er tilladt i Spanien, men ikke EU-domstolen.


Clumper (handelsslang)

Oftes en salgsperson, der handler med fysisk magt - håndhæver af salgsterritorium og regler. Se 'Sikkerhed'.


Code of Conduct / Adfærdskodeks

Standarder for handel mellem en erhvervsdrivende og forbruger, udarbejdet af et handels- eller forbrugerorgan, for at øge forbrugernes sikkerhed og tillid til timeshare-produktet eller -tjenesten.


Cold Line (handelsslang)

Resorternes salgsteam bruger dette udtryk for at udføre salg til forbrugere uden for feriestedet 'kolde'. Se også 'hot line'.


Constitution / Forfatning

Indsamlingen af ​​indbyrdes relaterede juridiske dokumenter, der etablerer forholdet mellem timeshare-ejer, udvikler, administrator og administrationsselskab. Effektivt de regler, som klubben/den uregistrerede forening drives efter, og som pålægger timeshare-ejerne vedligeholdelsesafgiften.


Cooling off period / Afkølingsperiode

Den tid, som køber får efter underskrivelsen af ​​en købsaftale, i hvilken de kan annullere uden at skulle give forklaring.


Deed / Skøde

Ejerskab af en uge autoriseret ved et 'ejendomsbrev', ofte registreret i et centralt matrikelregister. 'escritura'-systemet i Spanien er en skødeklassifikation, men ejerskab af skøde på timeshare er i strid med lovgivningen – deraf Club/Trust-systemet.


Destination klub

Lignende koncept som giver adgang til en ferieklub ved at love timeshare-indkvartering, selvom klubben faktisk ikke har visheden om ledighed til til indkvartering.


Developer / Udvikler

Selskabet, der ejer feriestedets friværdi; Den som opfører bolig- og fritidsfaciliteterne. De hævder ofte, at de kun tjener deres fortjeneste fra det første salg til 'ejere'.


Developer's Price / Udviklers pris

Udviklers detailpris er ofte massivt overvurderet af videresalgsorganisationer for at validere den besparelse, de tilbyder ved præsentationerne eller ved køb hos dem.


End-User Finance / Slutbrugerfinansiering

Tilvejebringelse af et lån for at gøre det muligt for en "ejer" at købe en timeshare, for det meste som et "tilknyttet lån" arrangeret af salgsagenten og uden sikkerhed.


Escritura / skøde

Den spanske betegnelse for skøde og registrering af et 'ejendomsbrev'. Svarende til registrering i ejendosmregistret.


Escrow Account / Deponeringskonto

En konto til sikker opbevaring af penge og aktiver (ejerskabsbevis osv.) af en tredjepart (normalt en godkendt advokat eller revisor), indtil de fulde betingelser i en købsaftale er opfyldt. Så er begge parter enige om frigivelse af købers penge til sælger og sælgers attest til køber.


Exchange Company / Udvekslingsfirma

Et firma, der sørger for, at 'ejere' kan bytte mellem resorts. De fleste opkræver et medlemsgebyr og alle opkræver et vekselgebyr.


Exit Program / Afslutnings mulighed

En (dyr) mulighed, der tilbydes timeshare-'ejere' for at sætte dem i stand til at købe ud af ejerskabet.


Factoring Fee (‘Factorial’) / Fakturerings gebyr

Skotsk betegnelse for administrationsselskabets profitavance inkluderet i Management Agreement.


Five star / Fem stjerner

Topkvalitets vurderet resort i Interval International-systemet


Fixed Time / Fast Tid

'Ejerskab' af en bestemt uge i en bestemt boligenhed. retten til brug vil altid falde på samme tid af året.


Floating time / flydende tid

"Ejerskab" af en uspecificeret uge i en uspecificeret boligenhed (og nogle gange på et uspecificeret feriested). For at gøre brug af en flydende tidsuge skal ejeren enten reservere de nøjagtige datoer, som han ønsker (i konkurrence med de andre ejere) eller vente en uge på at blive tildelt ham hvert år.


Fly-Buy/ Fly-Køb

En feriepakke, hvor resortet betaler ferieomkostningerne for en potentiel køber til gengæld for, at den pågældende deltager i en rundvisning/salgspræsentation.


Fractional Ownership / Fraktionelt ejerskab

En mellemting mellem timeshare og fuldt ejerskab – normalt med mellem 6 og 12 ejere, der indbyrdes bestemmer, hvordan ugerne skal fordeles mellem dem.


Go Timeshare

Dette er en anden brancheforening, som forsøger at tilbyde forbrugere timeshare-rådgivning, den kontrolleres af RDO, tidligere OTE, som skiftede navn fra Timeshare Council.


Gold Crown

Resort-bedømmelsen for topkvalitet i RCI.


Group Ownership / Gruppeejerskab

En anden betegnelse for timeshare.


Guest Certificate / Gæstebevis

Certifikat udstedt af udvekslingsfirmaet, der autoriserer en gæst til at bruge en ferierettighed i stedet for ejerne.


Hacienda

det spanske skattekontor.


HOA

Home Owners Association. Den amerikanske ækvivalent til en ejerklub.


Holiday Certificate / Feriebevis

Se 'Ejerskabsbevis'.


Holiday Club / Ferieklub

En klub som lover et antal ugers ferie, normalt i timeshare-indkvartering. Ferieklubber er generelt dårlige nyheder.


Holiday Licence / Ferielicens

Se 'Ejerskabsbevis'.


Holiday Ownership / Ferieejerskab

En anden betegnelse for timeshare.


Hospitality Award

Den laveste rangering af RCI til et feriested. Prisen afspejler en god standard for modtagelse og personalets holdning til ejere/besøgende.


Interval International

("II" eller "Interval") Den næststørste udvekslingsorganisation i verden.


Internal Personal Contacts / Interne personlige kontakter

IPC Salgsmedarbejdere ansat til at sælge til eksisterende ejere. se også OPC.


IVA

Forkortelse for spansk merværdiafgift.


KwikChex

Denne virksomhed kontrolleres af hr. Emmins og får betalt kommission fra RDO igen for at formidle deres form for forbrugerrådgivning til forbrugerne.


Juridisk team (handelsbetegnelse)

En lille gruppe erfarne sælgere som bruges til at lokke, true og chikanere købere til at fortsætte med deres køb.


Leisure Charge / Fritidsafgift

Et gebyr, udover administrationsgebyret, for brug af fritidsfaciliteter. Ofte opkrævet, hvor fritidsfaciliteter deles med andre brugere - hotelgæster, country club-medlemmer osv.


Levy

I en pointklub er det den årlige afgift til medlemmerne for at betale for klubbens administration – foruden eventuel administrationsafgift eller supplerende administrationsgebyr for faktisk brug af en uge. Det engangsgebyr, som en ejerklub eller administrationsselskab opkræver til ejere for at betale for større eller uventede omkostninger.


Like for Like

De fleste udvekslingsvirksomheders praksis til at tilbyde en udveksling af samme kvalitet og popularitet som den, der lægges ind i udvekslingsbanken.


Liner (handelsslang)

Branchenavn for en almindelig sælger.


Linked Agreement / Tilknyttet aftale

En metode til at omgå loven om forbud mod betaling af depositum. En aftale (Timeshare-købsaftalen, hvori INGEN depositum er vist) er knyttet til en anden (som kan være et feriebevis, ekstra ferieordning osv.), som i virkeligheden er depositummet. De to aftaler er lavet til at fremstå som IKKE være forbundne, når de i virkeligheden er det.


Lock Off/Aflåst

Beskrivelse af en boligenhed, der kan opdeles i to selvstændige enheder med hver deres adgang. Mere almindelig i USA end Europa.


Maintenance Fees / Vedligeholdelsesgebyrer

Se 'Administrationsgebyrer'.


Management Company /Administrationsselskab

Selskabet som indgår kontrakt, normalt ejerklubben, som varetage den daglige ledelse af resortet. Meget ofte ejes eller kontrolleres dette af udvikleren.


Management Fees / Administrationsgebyrer

Gebyrer, som normalt betales årligt, af hver ejer eller pointklubmedlem for at dække omkostningerne ved driften af ​​resortet på daglig basis og ofte inklusiv et bidrag til en fond.


Marketing Company / Marketingfirma

En separat virksomhed fra udvikleren, der er ansvarlig for markedsføring. Nogle gange vil en udvikler administrere on-site marketing og ansætte et separat marketingfirma til at administrere off-site marketing.


Mind Timeshare

Endnu et forbrugerwebsted finansieret af RDO. Dets direktør er Alberto Garcia og blev i 2014 udsat for en straffesag i en injuriesag.


Multi-Ownership / Multi-ejerskab

En anden betegnelse for timeshare.


Occupancy Size / opholdskapacitet

Antallet af personer, der kan bruge en bolig. Ofte vist som to figurer – det andet er det antal, der har total privatliv (dvs. privat adgang til badeværelset), det første tal er den samlede kapacitet, der tillader yderligere senge oprettet i stuerum osv.


OPC (Off Premises Contact)

Sælgere, hvis opgave det er at få kvalificerede kunder til at deltage i en salgspræsentation (on-site eller off-site) ved at bruge "vind en gave" eller "skrabelod" teknikker osv. Kort oversat En gade "sælger".


OTE (almindelig brug)

Organisation for Timeshare i Europa. Det tidligere navn for Resort Development Organisation (RDO), et handelsorgan.


Owners' Club / Ejerklub

Klubben som alle ejere på et resort (eller pointklub) tilhører. Nogle gange er klubben stiftet som en virksomhed, men generelt som en medlemsklub. Ikke alle feriesteder har en ejerklub.


Ownership Certificate / Ejerskabsbevis

Certifikat, der bekræfter enten retten til at bruge eller titlen til ejendommen. Nogle gange omtalt som et feriebevis eller et timesharecertifikat.


Paralegal / Juridisk assistent

Disse er uddannet juridisk personale. De er ikke advokater, men de arbejder sammen med en advokat eller dommer.


Patrimonio

spansk formueskat.


Perpetuity / Evighed

For evigt; For altid; uendelig. Loven i nogle lande (f.eks. Spanien) tillader ikke licenserede ejendomsrettigheder i mere end 50 år.


Plus Valia / Skat

spansk kapitalgevinstskat.


Points Clubs / Pointklubber

Et timeshare-system, hvor "ejere" har point, der giver dem ret til at bruge en periode (varierende fra et par dage til et par uger) hvert år fra et udvalg af feriesteder.


Private Residence / Vacation Club - Privat bolig / ferieklub

Tilsvarende fraktioneret ejerskab.


Property Bonds / Ejendomsobligationer

Et system, der ligner pointklubber, hvor man ejer aktier eller obligationer i en virksomhed, der ejer ejendomme.


Qualified Prospect / Kvalificeret kundeemne

Forbrugere, der passer til den profil, som udvikleren og/eller marketingmedarbejderen vurderer, er mest tilbøjelige til at købe timeshare. Ofte "gift og i alderen mellem 25 og 45".


RDO

Dette er Resort Development Organization, der hævder at være timeshare-legitimt industriorgan.


Recourse Agreement / Regressaftale

En aftale mellem et finansieringsselskab og en bygherre, hvor bygherren indfrier eventuel restgæld, hvis en køber finansieret af finansieringsselskabet misligholder en finansieringsaftale.


Reed week / Rød uge

Se 'Sæson'.


Repossession / Tilbagetagelse

Fratagelse af rettigheder til at bruge en klub (eller administrationsselskab) for brud på forfatningen (normalt manglende betaling af vedligeholdsafgift) og salg af disse rettigheder til at inddrive enhver gæld. Skødegods kan normalt ikke overtages.


Resale Brokers / Agents or Resellers Videresalgsmæglere / agenter eller forhandlere

Virksomheder, der enten:


  • Køber timeshare-uger fra eksisterende ejere og sælg dem til nye ejere (mæglere)

  • Fungere som agenter for at sætte en ejer og en køber i kontakt for at muliggøre et salg. De vil opkræve en kommission på salget.

Resort of International Distinction (RID)

Den midterste af tre vurderinger af resorts i RCI. Gold Crown er den bedste vurdering.


Resort Condominiums International (RCI)

Den største udvekslingsorganisation i verden. Amerikansk baseret med betydelige kontorer i store dele af verden.


Resort Development Organisation (RDO)

Et handelsorgan. Tidligere kendt som OTE.


Right to Use / Brugsret

Den juridiske betegnelse for licensen givet af trustees til en 'ejer' af en timeshare.


Rohypnol

"Rape - drug" Stoffet bruges lejlighedsvis af timeshare-sælgere for at sikre et salg.


Sales Inspection Visit (SIV) Salgsinspektionsbesøg (SIV)

Udviklerbetegnelse for potentielle købere som får lov til at bo på et resort i et par dage til en lav pris, forudsat at de deltager i en salgspræsentation.


Season / Sæson

Opdeling af ugerne i et år ud fra popularitet og sæson (Rød), (Hvid for RCI eller Amber for II) og off-peak (Blå for RCI eller Grøn for II). Hvert feriested kan have forskellige årstider afhængigt af den geografiske position osv.


Security / Sikkerhed

Handels slang for 'klumperne'


Sinking Fund / Synkende Fond

En del af administrationshonoraret er specifikt dedikeret til at sikre, at hovedstrukturen, møbler og indretning af boligenheder (og nogle gange fritidsfaciliteter) holdes i en "som ny" tilstand i hele ejerperioden.


Slapping / fået en flad (handelsslang)

Slået op af en 'klumper'


Space Banking / Space deponering

Deponering af en uges ejet timeshare hos et bytteselskab.


SPIFF (handelsbetegnelse)

Særlig incitamentsbonus for fremtidigt salg – en lejlighedsvis provisionsbetaling for at motivere sælgere.


TATOC

Det er branchens forsøg på en forbrugerforening. Virksomheden består af en bestyrelse, hvoraf størstedelen er tilknyttet Diamond Resorts. Faktisk er den administrerende direktør Henry eller Harry Taylor (afhængig af hvilken formular der er udfyldt) og var direktør for Diamond Resorts i mange år. De hævder, at de er 25 år gamle, men den alder er ikke afspejlet i selskabets registre. De modtager sponsorater fra timeshare-industrien.


TATOC Consumer Helpline / TATOC forbrugerhjælpelinje

Dette er endnu en virksomhed oprettet af TATOC, den ledes af en anden tidligere Diamond Resorts-medarbejder og overvåges af Harry Henry Taylor, en tidligere Diamond Resorts-direktør.


Timeshare

En rettighed, delt med andre, til at bebo en boligenhed i en periode (normalt en uge) regelmæssigt i en årrække. Nogle gange omtalt som 'Ferieejerskab', 'Multi-ejerskab' eller 'Group Ownership'. Timeshare kan være en enkelt bygning, en boligblok eller en båd.


Timeshare certifikat

Se 'Ejerskabsbevis'.


Timeshare Consumer Association Portal

Dette var webadressen på den gamle timeshare-forbrugerforening. Efter Sandy Greys død gik webstedskoderne tabt, og da betalinger for årlige gebyrer ikke er opfyldt, overtog branchen det. De henviser nu forbrugerne til brancheforeningerne TATOC og RDO.


The Timeshare Council / Timesharerådet

En RDO-finansieret virksomhed med en hjemmeside, der giver forbrugerne 'industrirådgivning'.


Timeshare Directive / Timeshare-direktivet

Europa-Parlamentets ordre til alle nationalstater i EU om at implementere love om timeshare


Timeshare-interval

Brugsperiode - normalt en uge.


Timeshare Task Force

Dette er en virksomhed oprettet af RDO. Formålet er at verificere virksomheder, der arbejder i branchen. Siden vedligeholdes af KwikChex Ltd, som er betalt af RDO. Mange ignorerer denne virksomhed og nægter at betale nogen bekræftelsesgebyrer, da de ikke har noget mandat.


Tour / tur (handelssætning)

Salgspræsentation.


Trading Power / Handelskraft

Handelsværdien af ​​en timeshare-uge, der bruges af bytteselskaber til at bestemme, hvilken uge en ejer vil blive tilbudt i bytte for deres egen uge. Påvirket af resortområdets popularitet, resortets kvalitet, ugens popularitet og boligenhedens størrelse.


Trustees / Tillidsmænd

En bank, trustvirksomhed eller en gruppe af enkeltpersoner, der ejer timeshare-indkvartering.


Two-for-One / To-for-en

Et tilbud fra bytteorganisation om at give to ugers brug i bytte for en uges ejerskab – normalt kun tilgængeligt for ejere med meget ønskelige uger til en udveksling.


Unqualified Prospect/ Ukvalificeret kundeemne

Branchebetegnelsen for en potentiel køber.


Warm Line / Varm linje (handelsslang)

Salgsteamet der laver salg til ejere og besøgende, der bor på resortet. Se også 'Cold Line'.


Week 53 / Uge 53

Næsten alle kalendere indeholder kun 52 ugers brug på et år – men cirka hvert syvende år er der en ekstra uge, uge ​​53, som generelt er forbeholdt udvikleren/stiftermedlemmet.


Weeknumber / Ugenummer

Se 'Kalender'.


White week / Hvid uge

Se 'Sæson'.


Vi her på Timesharehjelpen håber at dette kan hjælpe med at få afdækket nogle termer i en ellers meget uoverskuelig jungle af ordlege.

ความคิดเห็น


bottom of page