top of page

Puerto Calma Marketing konkurs?

Puerto Calma Gruppen har ved den merkantile domstol fremlagt en erklæring om insolvens med en aftale med kreditorer (Concurso de Acreedores) for virksomhederne Puerto Calma Marketing SL og Vista Amadores SL.


Det er ikke sådan, at de direkte erklærerede konkurs. Concurso de Acreedores er en juridisk situation i Spanien, som selskabet frivilligt kan fremprovokere af en kreditor, når et selskab anses for at have flere kreditorer end aktiver. Det første skridt, som domstolen skal afgøre, er at tildele en ekstern administrator. Denne administrator er forpligtet til at sende alle kreditorer en anmeldelse af denne situation.


Grundlaget for enhver Concurso de Acreedores er at forsøge at betale alle kreditorerne for at rense selskabets økonomiske situation og forsøge at genoplive en kompliceret situation og forberede virksomheden til fremtidig forretning. I de fleste tilfælde er dette for at forhindre at et selskab, liver erklæret konkurs. Flere advokater og andre professionelle har studeret situationen og konkluderer at det fremlagte af både Puerto Calma Marketing SL og Vista Amadores SL, kan betragtes som en svigagtig ansøgning om insolvens.


Aspekter at fremhæve er:

· Disse erklæringer er fremlagt af frivillig karakter, det vil sige, at de ikke er tvunget frem af nogen kreditor.


· Det er ikke observeret i begge erklæringer (en for hver enkelt enhed), at administrationen af ​​de nævnte selskaber har udført nogen form for "for insolvens", da denne mulighed altid skal overvejes for at undgå konkurs.


· De har ikke haft nogen kendte handelstransaktioner, siden de solgte deres usolgte uger til Holiday Club i april 2011.


Og selvfølgelig falder det sammen med præsentationen af de ​​mange sager, samt inddrivelser af penge fra alle domsafgørelserne imod dem.


Hvis det bevises, at denne frivillige erklæring er af svigagtig karakter, vil det medføre en radikal ugyldighed med tilbagevirkende kraft af dagens situation sammen med andre personlige straffesager mod de administratorer, der kan hidrøre dette.


Men det spørgsmål, som alle spørger sig selv er, hvad betyder det for mig?

Lad mig først gøre det klart, at dette ikke ændrer noget for dem, der allerede har præsenteret sit krav for domstolen.


For dem, der allerede har modtaget afgørelse, er det eneste aspekt, det påvirker, at udbetalingen af ​​pengene sker, når dommeren beslutter, om erklæringen accepteres eller ej. Hvis det accepteres, betaler den tildelte administrator alle på kreditorens liste over penge og aktiver. Hvis det ikke accepteres, vil man være tilbage til samme situation som i dag, og vil modtage pengene gennem domstolene, når de har deponeret pengene.


For de igangværende sager fortsætter alt som normalt, og når afgørelsen modtages, vil man modtage pengene præcis på samme måde som dem, der er nævnt ovenfor.


For dem, der for nylig har fremsat krav til Puerto Calma Group, vil det kun påvirke det faktum, at processen vil blive overført til de merkantile domstole i stedet for de almindelige borgerlige domstole, men processen forbliver den samme.


Hvis du har yderligere spørgsmål eller tvivl er du velkommen til at kontakte mig på info@timesharehjelpen.com


Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page