top of page

Timeshare købt i Spanien, men sælger er en udenlandsk virsomhed - Har jeg et gyldigt krav?I løbet af de seneste par måneder har Timesharehjelpen modtaget mange henvendelser vedrørende krav og retssager mod timeshare-virksomheder i Spanien.


Som de fleste allerede ved, er der igen mange firmaer, der kontakter timeshare-ejere, for at informere dem om, at de har et krav mod deres timeshare-selskab. De fleste er ikke advokatfirmaer, men gamle timeshare sælgere der nu prøver at tjene flere penge på de familier som de bondefangede til at starte med.


Højesteret dikterede tilbage i 2015 at timeharekontrakter signeret i Spanien efter 05/01/1999 med varighed på mere end 50 år er ulvolige. Samtidig dikterede de flydende uger og pointsystemer for ulovlige da man ikke kan definere det købte produkt, og at det er strengt forbudt at binde forbrugerne økonomisk de første 14 dage - forlænget til 3 måneder efter signering af kontrakt.

En del af vores læsere har fået af vide at de har et krav ved domstolen. Det er desværre ikke så ligetil og ikke altid tilfældet, bare fordi man ejer en livstidskontrakt eller sidder med flydende uger. Selv om købet blev gjort i Spanien, skal det kunne bevises at der er et link til en spansk virksomhed. Et SL ( anpart)- eller SA( aktie)-virksomhed for at have en levedygtig sag.

For eksempel kontaktede en læser os om et Marriott Vacation køb på Mallorca. Det selskab, der kontaktede dem, informerede dem om at de havde et sikkert krav, og de kunne stævne Marriott og sikre at pengene blev tilbagebetalt. Læseren kontaktede Timesharehjelpen, da de blev mistænkelige overfor, hvad de blev fortalt. Hvordan kunne denne person vide, at der var et krav uden at have set dokumentation og udelukkende på baggrund af en telefonisk samtale?

Denne læser sendte kopier af deres dokumenter, men desværre var der ikke base for et levedygtigt krav, da al dokumentation og betalinger gik via Marriotts hovedkvarter i Florida. Der var ingen spanske links, så ingen spansk domstol ville have accepteret sagen. Kontrakten, selv om den blev købt i Spanien, var ud fra de signerede dokumenter en amerikansk kontrakt, og dermed ikke omfattet af spansk lov!

Vi har også modtaget henvendelser fra læsere, der har købt deres timeshare i Spanien, men via virksomheder registreret i Storbritannien. En af vores læsere blev fortalt, at de havde et gyldigt krav. Samtidig fik de af vide, at de kunne føre sagen på no-win-no-cure-basis, noget som ikke eksisterer i Spanien, da en spansk virksomhed/advokat ikke vil begynde noget arbejde for

kunden, eller betragte sig selv som kundens juridiske repræsentant, uden at modtage nogen form for betaling. Spanske advokater er særligt forsigtige i forbindelse med betaling af gebyrstrukturen fordi deres honorarer skal

oplyses til Domstolen og til skat og derfor er det usandsynligt at denne sag nogensinde vil blive afsluttet og pengene tilbagebetalt.

Spanien har de strengeste love omkring timeshare i Europa. Til sammenligning er de britiske lovgivninger svage og favoriserer timeshare-selskaberne frem for forbrugeren. Det er en kendsgerning, at EU har udstedt direktiver om salg af timeshare, men det er ikke lov, og dermed kun retningslinjer som timeshareoperatørene burde rette sig efter, men i sidste ende er det op til den enkelte stat at placere de grundlæggende retningslinjer i den nationale lovgivning.


De grundlæggende kriterier for et gyldigt krav mod en timeshare-kontrakt i Spanien er en eller flere kombinationer af følgende:

Købet skal være foretaget i Spanien efter den 5. januar 1999;

Kontrakten er over den tilladte 50 års periode, eller ingen slutdato nedfældet;

Indeholde flydende uger eller pointsystemer, som også omfatter fraktionelt ejerskab og "investeringer";

Eventuelle betalinger foretaget inden for de første 14 dage, forlænget til 90, hvis nogle af de førnævnte overtrædelser findes i kontrakten


Disse kriterier er allerede blevet bekræftet af højesteret i 129 afgørlelser og alle nedre domstole skal følge disse kriterier. Andre love kan også påberåbes, men det vurderes fra sag til sag, når advokaterne forbereder sagen. De kan omfatte den generelle civile forbrugerlov og handelsret blandt andre.

Højesteret har også fastslået, at en hvilken som helst betaling som er foretaget under fortrydelsesretten (14 - 90 dage efter signering af kontrakt ) skal betales tilbage i dobbelt.

Hvad betyder dette for sagsøger hvis han eller hun vælger at gå til sag og annullere sit timesharemedlemskab og kræve kompensation?

At han eller hun kan få dobbel tilbagebetaling af de indbetalinger, der er betalt inden for 14-dages fortrydelsesretten. Hvis der er gjort nogen betalinger inden for de første 90 dage så kan disse summer også fordobles. (Dette kræver naturligvis at der er beviser for betalingerne). Derudover skal der så tilægges advokatsalærer (dette er efter dommernes skøn), og den juridiske rente som påløber fra det tidspunkt sagen præsenteres for domstolen og indtil sagen er slut.


Det er naturligvis nødvendigt med en kompetent og ægte advokat for at muliggøre dette, og de skal selvfølgelig også være registreret til at praktisere i Spanien samt have viden og erfaring indenfor dette område.

Juridiske gebyrer skal også betales for arbejdet og sagen skal udføres. Disse gebyrer opdeles som følger:

Oversættelser af alle dokumenter til spansk, tolke, hvis klienten skal deltage i retten. Advokatsalærer til forberedelse af sagen og repræsentation i retten. Prokurator gebyrer, (barrister), de arbejder sammen med advokaten og er ansvarlig for at beramme sagen, indgive og hente dokumenter til retten. retsafgifter og skatter. Notargebyrer for fuldmagt. Efetrforskninger og indrivelse af penge, m.m.


de juridiske omkostninger beregnes ud fra minimumskravet, hvilket er købsprisen. Dette er et engangsgebyr, så hvis sagen skulle ende op i en appelsinstans, ville der ikke kræves yderligere gebyrer. På denne måde er det muligt for kunden at kende de totale omkostninger på forhånd ved at anlægge en sag, i modsætning til de fleste systemer i Skandinavien hvor de endelige omkostninger for et civilretsligt søgsmål ikke er kendt før endelig konklusion / dom.

Hvad angår udsigten til at tabe en sådan type krav i de spanske domstole, så er chancen stort set nul, så længe man selvfølgelig har engageret et ægte advokatfirma med erfaring i disse sager og lov. Et legitimt og etisk advokatfirma ville heller ikke tage en sag, medmindre den opfyldte de relevante kriterier og overtrådte lovene.

Hvis du vil have yderligere oplysninger vil Timesharehjelpen vil gerne hjælpe dig. Vil du gerne have din sag vurderet, om hvorvidt du har et gyldigt og krav arrangerer vi det gratis og uden forpligtelse. De nødvendige dokumenter for at kunne gøre dette er som udgangspunkt:

Købsaftale/r

Vilkår og Betingelser;

Eventuelle finansieringsaftale/r,

Seneste betalte vedligeholdsafgift/rt


Når det er blevet af eller bekræftet om du har et gyldigt og levedygtigt krav, kan Timesharehjelpen derefter gøre en anbefaling til det bedste advokatfirma for din sag, som så ville gennemgå omkostninger og procedurer i detaljer.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne artikel, kan du bruge vores kontakt side, og vi vender tilbage til dig.
Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page