top of page

Diamond Resorts dømt af Højestret for anden gang på 1 uge!Højesteret i Madrid, Spaniens højeste retsinstans har igen dømt mod Diamond Resorts med identiske kriterier som deres tidligere 129 afgørelser. Denne uge alene har Diamond Resorts tabt 2 sager ved højesteret i Spanien. Begge afgørelser ccentrerede sig på deres pointsystem og varighed, der begge er blevet erklæret som et ulovlige på grund af manglende objekt og information.


Højesteret har i de seneste tre år truffet 131 afgørelser i sager vedrørende salg af timeshare. Hver gang har de fastholdt de tidligere afgørelser, og ved flere lejligheder har de tilføjet yderligere kriterier til fortolkningen af ​​de spanske timesharelove 42/1998 og 04 /2012.


Den sidste sag startede med ved Domstolen i Første Instans nr. 24 på Tenerife. Dommeren dikterede i henhold til tidligere afgørelser fra Højesteret og de spanske timeshare-love.


De overtrædelser, hvor kontrakten ikke havde nogen slutdato, hvilket strider mod loven som fastlagt og forstærket af tidligere afgørelser, fastslår loven klart, at en timeshare-kontrakt skal være minimum 3 år og højst 50 år. Det andet var pointsystemet, der ikke viser noget håndgribeligt produkt. Dette er et fast ugenummer og fast lejlighedsnummer, som garanterer køberen perioden og indkvarteringen hvert år.


Dommeren dikterede til fordel for kunden og deklarerede kontrakten for ugyldig med krav om tilbagebetaling af alle betalte penge. Men Diamond var ikke enige og ankede straks afgørelsen til Landsretten.


Under denne appel argumeterede Diamond Resorts om at det, de solgte, ikke var timeshare, og ligesom Silverpoint var kunderne "investorer" og ikke forbrugere af timeshare. Af en eller anden grund godtog dommerne ved Landsretten Diamonds argumentation og omstødte afgørelse fra første instans.Det var advokaterne fra Canarian Legal Alliance der repræsenterede kunderne, og som appellerede til højesteret. Eftersom at Højesteret allerede tidliger havde taget stilling til punktet, ”investorer eller forbrugere”, fastslog de, at kunden bestemt er forbruger.


Så den 13. december 2018 omsstødte dommere ved Højesteret afgørelsen fra Landsretten på Tenerife, bekræftede afgørelsen fra Retten i Første Instans, og dømte til fordel for kunden i overensstemmelse med deres tidligere domme.


Kontrakten blev erklæret for ugyldig, og kunden blev tildelt over 11.000 € plus de legale omkostninger og renter fra den dag sagen blev præsenteret for domstolen!


I de seneste 3 år har Højesteret været konsekvent i at bekræfte deres tidligere afgørelser, som alle domstole skal overholde. De grundlæggende afgørelser er, at alle forskudsbetalinger eller anderkendelse af gæld under afkølingsperioden er strengt forbudt, herunder dem, der er foretaget til en tredjepart. Point og flydende ugesystemer er ulovlige, da de ikke garanterer noget for forbrugeren, og sidst men ikke mindst er timesharekontraktens varighed et andet aspekt, som de konsekvent har fastslået, at enhver kontrakt med en periode på mere end 50 år er ulovlig.


Som med Silverpoint- afgørelserne på "investeringspakkerne", hvor Silverpoint hævdede, at køberen var en "investor" og ikke en "forbruger" , har retten klarlagt, at dette er timeshare, og dermed finder lov 42/98, 04/12

anvendelse. Bette er også gældende for produkter som" fraktionelt ejerskab " og Silverpoints nyeste produkt " Company Participations / selskabsandele ". Dommerene har besluttet, at det er timeshare, og at forbrugeren dermed har fuld beskyttelse af timeshare loven.


På tidspunktet  for "investeringen" er timeshare ikke en investering i ejendom. Det er en brugsret til indkvartering i bestemte perioder, og derfor bør det aldrig markedsføres eller sælges som en investering. Dette er faktisk blevet nedfældet i First National Trust i 2012 som er trustees for Club la Costa Fractional Owners Club. De informerede CLC om at fraktionelt ejerskbab aldrig bør markedsføres som en investering. (Se link nedenfor).I årenes løb har vi set mange timeshare-virksomheder, der ændrer deres produkt og giver det nye navne. I mange tilfælde har det været et åbenlyst forsøg på at omgå timeshare-lovene, men takket være domstolene og især højesteret er dette blevet modbevist.


Som med enhver ny lov har det taget lang tid, og mange "forsøgssager" for at afklare lovens fortolkning, og der er stadig lang vej da timeshare-selskaberne fortsætter med at forsøge at undgå sig de strenge love, som nu styrer salget af ethvert timeshare-produkt i Spanien.


Har du købt en timeshare i Spanien eller opgraderet siden 5. januar 1999? HAr kontrakten en varighed på over 50? Er det en flydende uger eller point system?Har du købt fraktioneret ejerskab? Købte du Silverpoint "Investeringspakker"?Er du deltager i Silverpoint "Company Participation / selskabsandele" ordningen? Har du betalt penge inden for afkølingsperioden?


Hvis du kan sige ja til et af disse spørgsmål, så har du ret til at få din kontrakt deklareret ugyldig, og få tilbagebetalt mindst din købspris, og eventuelt dobbelt tilbagebetaling af beløb betalt inden for afkølingsperioden.


Hvis du har brug for oplysninger omkring dine rettigheder, og om du har et gyldigt krav, så brug vores kontakt side, og vi vil hjælpe dig i den rigtige retning.


Husk på, at disse krav skal gå gennem en spansk domstol ved hjælp af en spansk registreret advokat, og din kontrakt skal være aktiv. Hvis du har aflyst ejerskab / medlemskab, mister du din ret til at kræve dine penge tilbage via domstole.


Husk altid at gøre dit hjemmearbejde og kontrollere, hvem du har med at gøre. Hvis du har brug for hjælp til at afklare legimiteten af ​​et firma, der kontakter dig, som du finder på internettet eller gennem annoncer i magasiner eller aviser, så kontakt Timesharehjelpen for at få det bedste råd muligt.Seneste blogindlæg

Se alle

Bình luận


bottom of page