top of page

Højesteret afviser endnu en appel fra Anfi del Mar.


I dag bringer vi dig lidt nyheder fra de spanske domstole. Der blev udstedt en dom i landsretten i Las Palmas på Gran Canaria mod Anfi, en anden dom i første Instans i Arona på Tenerife mod vores gamle venner Silverpoint, og sidst men ikke mindst en meget vigtig beslutning fra Højesteret i Madrid.

Den første sag mod Anfi var en appel mod dommen fra første instans. Anfi appellere konsekvent alle afgørelser med det argument at de mener de har handlet i god tro og at loven på en aller anden måde er blevet fortolket forkert af domstolene og især højesteret. Dette selvom der er afsagt hundredvis af afgørelser mod dem og deres juridiske muligheder derfor der lig nul.

Anfi Sales SL og Anfi Resorts SL blev endnu engang beordret til at tilbagebetale en norsk sagsøger over 41.000 € og samtidig fik sagsøger kontrakten erklæret for radikalt ugyldig. Som sædvanligt var lovbruddet i kontrakten, salg af ​​flydende uger, varigheden af kontrakten og betalinger gjort inden udløbet af den lovpligtige afkølingsperiode.

I første instans på Tenerife, blev Silverpoint beordret til at tilbagebetale en britisk sagsøger over 68.000 € og kontrakten blev erklæret ugyldig. Umiddelbart efter udstedelsen af ​​dommen indledte advokaterne en inddrivelses process som føres i en separat sag for at sikre pengene til sagsøger.


Advokaten formåede at sikre midlerne, og de er nu frigivet fra domstolen og er allerede blevet overført til sagsøgers egen konto. Så tillykke til endnu en glad ex-timeshare ejer. Den sidste afgørelse og den vigtigste, er dommen fra spansk højesteret i Madrid, som til dato allerede har udstedt 130 domme mod spanske timeshare-virksomheder i overenstemmelse med kravene i Timeshare-lov 42/98. En lov som alle de lavere domstole skal følge. Sagen omhandler endnu en appel fra Anfi, der tabte både i første instans og i landdsretten. Anfi udtrykte deres utilfredshed med de afgørelser, der blev truffet af de lavere domstole, og som er blevet fastsat af Spansk højesteret, og som nævnt ovenfor mener Anfi stadig, at domstolene, især Højesteret, har fortolket loven forkert.

Højesteret afviste sagen, og dommen blev hermed fast, hvilket betyder at sagsøger endelig kan se frem til fuldbyrdelse af dom - pengene tilbagebetalt. Højesteret har endnu en gang gjort det klart og tydeligt at de vil afvise yderligere appeller, da de mener, at de har truffet nok afgørelser om dette emne, og at loven er meget klar og ikke behøver dybere afklaring. Denne sagsøger står nu til at modtage over 124.000 € sammen med juridiske renter og juridiske omkostninger og har også fået deres kontrakt erklæret ugyldig, så et kæmpe stort tillykke til en meget glad ex-timeshare ejer. Hvis du har spørgsmål om denne eller en anden artikel, eller du gerne vil vide, om du har en kontrakt, der kan være ulovlig, kan du bruge vores kontaktside, så vender Timesharehjelpen tilbage til dig.Sammen står vi stærkere!


Seneste blogindlæg

Se alle

댓글


bottom of page